Header Ad

Kategórie

Najčítanejšie

Druhy úspešnej reklamy

Ako na úspešnú reklamu? Trik je nájsť formu reklamy, ktorá vyhovuje vášmu biznisu, vášmu rozpočtu a vašej cieľovej klientele. Na výber je veľa možností, pretože tradičné médiá, ako je tlač a aj nové médiá, ako napr. sociálne siete, majú svoje výhody.

Online reklamy

Uverejňovanie reklám na weboch s vysokou návštevnosťou, je jedným zo spôsobov, ako zvýšiť povedomie o firme. Facebook, Instagram, aj iné sociálne siete majú umožňujú inzerentom zacieliť reklamu na veľmi špecifické skupiny. Na internete je vo všeobecnosti veľa možností umiestnenia reklamy. Najznámejšou službou je však úspešná Google reklama s názvom Google AdWords.

Marketing sociálnych médií

Sociálne médiá sú atraktívnym marketingovým nástrojom pre nové podniky, lebo takáto propagácia nepredstavuje takmer žiadne peňažné náklady. Háčik je v tom, že treba investovať  čas do vytvárania pútavého obsahu. Efektívne sú rôzne prémie pre sledovateľov vo forme zliav, darčekov a pod. Využiť môžete tiež dosah influencerov. S plánom ko na to vám pomôžu rôzne reklamné agentúry ako napr. osvedčená reklamná agentúra Žilina.

Reklama v novinách

Reklamy v denných a týždenných novinách, vám umožňujú zacieliť na konkrétne geografické oblasti. Pripojenie stimulu, ako je napríklad kupón, k reklame vám môže pomôcť posúdiť jej účinnosť. Prostredníctvom zakúpenia reklamy v sekcii relevantnej pre vaše podnikanie oslovíte cieľových klientov.

Cielená reklama v rádiu

Chytľavá znelka a rýchly slogan môžu zvýšiť efektivitu rádiovej reklamy. Kľúčom je zhoda zvolenej stanice s cieľovou demografickou skupinou.

Reklama v lokálnej / národnej televízii

Výroba televíznych reklám na lokálnych či národných staniciach si môže vyžadovať peniaze, čas a úsilie, ale môžu byť obzvlášť účinné, ak predávate drahší produkt, či službu.

Verejné vystúpenia

Ak sa produkt, ktorý predávate, týka vašej odbornosti, verejná prezentácia produktu býva skvelou reklamou. Ponúknite služby organizáciám, ktoré by mohli využiť niektorý z vašich workshopov/prednášok. Prineste si na podujatie vizitky a propagačné materiály, aby ste povzbudili publikum k šíreniu informácií o vašich službách.

Vešiaky na dvere a letáky

Umiestňovanie letákov do schránok je dobrý spôsob, ako zacieliť na konkrétnu oblasť a zabezpečiť, aby potenciálni zákazníci videli, čo im chete ukázať. Aj keď väčšina ľudí letáky zahodí, získanie hŕstky klientov môže stačiť na pozitívnu návratnosť investície do marketingovej kampane.

Sponzoring

Sponzoring má veľa podôb. Môžete na mieste podujatia napr. rozdávať vzorový produkt, alebo sa na plagátoch podujatia objaví logo spoločnosti. V každom prípade sponzoring zvyšuje povedomie o značke.

    Zanechajte komentár

    Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.*