Header Ad

Kategórie

Najčítanejšie

Čo robí správca bytového domu?

Správcovia bytových domov sú sprostredkovateľmi medzi nájomníkmi a vlastníkmi bytov. Majú mnoho zodpovedností a úloh, ktoré by ste mali poznať ak sa uchádzate o túto pozíciu.

Povinnosti

Správcovia bytových domov sú zodpovední za obnovenie zmluvy, správne ročné vyúčtovanie, usporiadanie vzťahov k pozemku, výstavbu, odvoz odpadu, údržbu a bezpečnostné služby. Aktualizujú vlastníka o stave nehnuteľnosti. Správcovia sprevádzajú potenciálnych nájomníkov po budove a k voľným jednotkám. Vykonávajú kontroly pozadia a úverovej histórie potenciálneho nájomcu, kontrolujú žiadosti a vedú rozhovory s potenciálnymi nájomníkmi, aby posúdili ich platobné schopnosti a životný štýl.

Niektorí správcovia bytových domov prijímajú a školia zamestnancov budovy, starajú sa o finančné aspekty správy budovy, vyberanie nájomného a záloh, riešia poistné záležitosti a údržbu budovy, kam patrí aj kontrola. Zisťujú, či sú potrebné opravy a či sú splnené potrebné požiadavky na odstránenie problému. Medzi ďalšie úlohy správcov patrí zaznamenávanie všetkých transakcií a predkladanie správ vlastníkom s podrobnými informáciami o transakciách a počte voľných jednotiek, delegovanie povinností na personál pri upratovaní spoločných priestorov, výmena vybitých žiaroviek a vykonávanie opráv nehnuteľnosti. Správcovia sú zodpovední za riešenie/hlásenie vlastníkom, alebo príslušným úradom problémy vyvolané nájomníkmi, doručovanie oznámení o vysťahovaní nevhodných nájomníkov a presadzovanie stavebných pravidiel a predpisov.

Požiadavky na vzdelanie a odbornú prípravu

Aby sa človek mohol stať správcom, musí mať stredoškolské vzdelanie a väčšinou niekoľkoročnú manažérsku prax. Väčšina zamestnávateľov uprednostňuje prijímanie kandidátov s bakalárskym titulom v odbore obchodná administratíva, nehnuteľnosti, či verejná správa. Keď teda niekde zvažujú zmenu správcu bytového domu, môžete mať s titulom navrch.

Požiadavky na znalosti a zručnosti

Správcovia musia byť efektívni komunikátori a mať dobré medziľudské a manažérske zručnosti, ako aj základné počítačové znalosti. Mali by byť dobre informovaní o štátnych predpisoch týkajúcich sa nájomného bývania, zaujímať sa o túto problematiku a zbierať aktuálne informácie.

Pracovné podmienky

Správcovia často pracujú dlhé hodiny, hoci sa vo všeobecnosti dodržiava pravidelný 40-hodinový pracovný plán. Práca môže byť vyčerpávajúca z dôvodu rozdielnych pováh nájomníkov a nehôd, či mimoriadnych udalostí v dome.

    Zanechajte komentár

    Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.*